จำนวนผู้เข้าชม
counterองค์กรของท่านพร้อมหรือยังสำหรับ e-learning 
              แนวโน้มสำหรับ e-learning ได้มีการขยายตัวอย่างมากมายในขณะนี้ ถึงขนาดที่ว่าต่อไปในอีกสองปีการฝึกอบรมในองค์กรกว่า 50% จะเป็น e-Learning
       ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้เป็น เพียงการประเมินเท่านั้น การที่จะบอกให้แน่ชัดไปว่าองค์กรควรใช้ e-learning หรือไม่ เราควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่อย่างน้อย        จะเป็นตัวชี้นำความพร้อมขององค์กร ไปสู่ e-learning คำถามทั้ง 7 ข้อ ต่อไปนี้ เป็นคำถามที่ท่านจำเป็นต้องตอบ

       1. ท่านเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ e-learning จะนำมาสู่องค์กรของท่านหรือไม่ หลาย ๆ องค์กร เข้าใจความหมายของ e-learning
และเล็งเห็นว่า มันจะช่วยแก้ปัญหาการกระจายของ สาขาที่อยู่ตามที่ต่าง ๆ ซึ่งพนักงานเหล่านั้นมีความจำเป็นต้องการการฝึกอบรมอย่างมาก ในขณะเดียวกัน
หลาย ๆ องค์กรอาจมองข้ามช่วงของการปฏิบัติการ e-learning อันเป็นเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมอย่างใหม่ และอาจมีผลกระทบกับทั้งองค์กร รวมถึงระดับ ปัจเจกบุคคล เรามาลอง ดูซิว่าวิถีการฝึกอบรมแบบใหม่นี้แตกต่างจากแบบเดิมอย่างไร 

การเรียนการสอนแบบปกติ
 • เรียนเป็นกลุ่ม
 • มีตารางที่แน่นอน
 • ใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
 • โต้ตอบโดยการพูด

การเรียนการสอนระยะไกลบนพื้นฐานเว็บ
 • เรียนส่วนตัวหรือกลุ่มก็ได้
 • มีตารางที่แน่นอนหรือเมื่อต้องการก็ได้
 • ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 • โต้ตอบโดยการเขียน

       เป็นที่แน่นอนว่า e-learning จะช่วยกำจัดงบประมาณการเดินทาง ประหยัดเวลาการฝึกอบรมได้ถึง กว่า 50% และสามารถตัดงบประมาณในการเรียน การสอนแบบปกติประมาณ 40%-60% และที่ชัดเจนคือ เราไม่ต้องทำสำเนา เอกสารสำหรับการฝึกอบรมมากมายเพื่อแจกจ่ายผู้เรียน กลายเป็นความรับผิดชอบ ของแต่ละบุคคลไป การฝึกอบรมบนพื้นฐานเว็บไม่ใช้หนทางเดียวสำหรับ การฝึกอบรมร่วม มันเป็นเพียงทางหนึ่งที่จะสนองความต้องการขององค์กร ถ้าเรา ไม่เข้าใจหนทางการมุ่งสู่การพัฒนาบุคลลากรแล้วละก็ ย่อมถือว่าองค์กรขาดการพัฒนาการแข่งขันที่สำคัญ

       นอกจากนั้น ความล้มเหลวของเทคโนโลยีและอุปสรรคต่าง ๆ ยังเป็นข้อจำกัดต่อรูปแบบการเรียนของพนักงาน ห้องเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ต้องการ Bandwidth ที่จะเป็นอุปกรณ์สื่อสารเพื่อติดต่อรับข้อมูลการเรียน การสอน รวมทั้งยังต้องการบราวเซอร์ เวอร์ชัน ปัจจุบัน ส่วนคู่มือการเรียนการเช่น วิดีโอ
สื่อเสียงต่าง ๆ อาจเหมาะสมกับผู้เรียนในพื้นที่เดียวกัน ท้ายที่สุด e-learning ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอสำหรับทุก ๆ การฝึกอบรม มันไม่เหมาะสมสำหรับ งานที่สลับซับซ้อน และแนวทางการเรียนเป็นวิชาเฉพาะมากเกินไป ทั้งผู้ฝึกอบรมยังติดต่อกับนักเรียนและผู้สอนอื่น ๆ ได้ยาก การให้การสนับสนุน
e-learning จะต้องลงทุนสูงมากพอสมควร

       2. e-learning เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธการฝึกอบรมในองค์กรหรือไม่ นับเป็นเวลากว่าสิบปีที่ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร ต้องต่อสู้กับการ
ปรับปรุงกระบวนท่าหลักสูตรต่าง ๆ อันมีวัตถุประสงค์ร่วมขององค์กรเป็นหลัก ไม่ว่าจะใช้วิธีดั้งเดิมหรือสรรหาวิธีใหม่ ๆ เพราะพวกเขาทราบดีว่าการ
ฝึกอบรมได้ตอบ สนองต่อ ความต้องการอันค่อนข้างไร้ขีดจำกัด e-learning จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางสำหรับการพัฒนาบุคลากรและน่าจะ
ถูกนำมาพิจารณา ในฐานะที่เป็นส่วนของกลยุทธ์ในการฝึกอบรมสำหรับองค์กรด้วยบ่อย ๆ ที่การฝึกอบรมมีขึ้นเพื่อถ่ายทอดความสามารถต่าง ๆ สู่พนักงาน แต่ละคนและในหลาย ๆ กรณี ถ้าหากว่าหัวข้อเหล่านั้นไม่เน้นความรู้ด้านเทคนิคจนเกินไป หรือเข้าใจได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนระยะไกล ดูจะเป็นแนวทางทเกิดเหมาะสม แต่หากว่าหลักสูตรที่จะนำมาสอนนั้น เพื่อให้คลายเครียด มีการสันทนาการกัน หรือเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ ให้ได้มาทำความรู้จักกัน สังคมย่อยภายในองค์กร มีการสร้างเครือข่ายให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กัน เหล่านี้องค์กรควรจะใช้รูปแบบปกติของการฝึกอบรม มากกว่าจะเป็นการเรียนการสอน ระยะไกล (Distance Learning)

       ความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำให้องค์กรมีความสมดุลย์ระหว่างการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมและ e-learning กำลังถูกพัฒนาขึ้น
แต่การปฎิสัมพันธ์ของพนักงานระหว่างการฝึก
อบรม ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหล่านี้ ท่านต้องตัดสินใจให้ดี

       3. องค์กรได้รับความสนับสนุนหรือไม่อย่างไรกับ e-learning ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คุณสมบัติหลักที่จะทำนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ คือ คุณสมบัติในการที่มีผู้นำให้ความสนับสนุน e-learning ถ้าปราศจากผู้นำที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การยอมรับองค์กร จะเกิดขึ้นได้ยากหรือช้ามาก สิ่งที่ผู้นำต้องทำคือ

 • ผู้นำทุกระดับต้องลงมาจัดการทุกเรื่อง
 • ผู้นำทุกระดับย่อมถูกคาดหวังที่จะผลักดัน e-learning ทั้งองค์กร
 • ผู้นำในองค์กรต้องมีการดูแล และวางแผนจัดการด้านความเปลี่ยนแปลงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ e-learning และต้องช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ จนกระทั่ง รวมถึงการดู performance
 • ผู้นำต้องมีความรับผิดชอบ ที่จะถ่ายทอดสื่อสารข้อความสู่พนักงาน
 • สุดท้าย ผู้นำต้องรับผิดชอบดูแลพฤติกรรมผู้บริโภค e-learning ตั้งแต่ต้นจนถึงพฤติกรรมแบบยั่งยืน

ลักษณะของตัวผู้นำที่ดีจะสนับสนุน e-learning คือ

 • ต้องมีความสามารถในด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ
 • มีเครือข่ายกว้างขวาง
 • พร้อมและปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • ต้องการการพัฒนา
 • เป็นผู้ประสานงานที่ดี
 • เป็นผู้สนับสนุนที่ดี
 • ยึดหลักความเป็นจริง
 • มีความยืดหยุ่น

       4. มีระบบสนับสนุนองค์กรในการพัฒนา e-learning อย่างยั่งยืนหรือไม่ เรามาดูซิว่าองค์การสามารถทำอะไรที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าการพัฒนา e-learning เพื่อการใช้งาน จะประสบความสำเร็จ เหล่านี้เปรียบเทียบได้กับความพยายามในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ถ้าหากว่าองค์กรสามารถ ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือ องค์กรนั้นประสบความสำเร็จ และตัวที่สนับสนุน e-learning ไปสู่ความสำเร็จก็คือ

 • การจัดขั้นตอนที่ทำให้บรรลุผลสำเร็จ
 • โครงสร้างขององค์การ
 • การวางแผนการสื่อสาร การพัฒนาและการรับผลกระทบ

       5. เทคโนโลยีปัจจุบันที่มีอยู่ องค์กรสามารถที่จะถ่ายทอด e-learning อย่างมั่นใจและมีประสิทธิผลหรือไม่ การพัฒนา e-learning จริง ๆ
แล้ว ต้องการเพียงแต่พื้นฐานของเทคโนโลยีเท่านั้น เช่น ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ระบบอันประกอบด้วย
สิ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องถูกทดสอบทั้งหมดเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าปัญหาของ ผู้ใช้จะต้องถูกแก้ไขทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ซอร์ฟแวร์ ที่จะใช้ถ่ายทอดการเรียนการสอนที่จะต้องคำนึงถึงแล้ว สถานที่ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน PC หรือ โน้ตบุ๊ค ที่ใช้ก็ต้องคำนึงถึง
เช่นกัน 

"เป็นที่แน่นอนว่า e-learning จะช่วย 
กำจัดงบประมาณการเดินทาง ประหยัดเวลา 
การฝึกอบรมได้ถึง กว่า 50% และสามารถ 
ตัดงบประมาณในการเรียนการสอน 
แบบปกติประมาณ 40%-60%" 

       6. ผู้เรียนพร้อมหรือยังสำหรับการเรียนการสอนระยะไกล จากการเรียนการสอนแบบปกติ การฝึกอบรมบนพื้นฐานเว็บได้เสนอความเปลี่ยนแปลง อย่างมหาศาลต่อผู้เรียน นอกจากการสูญเสียความเป็นกลุ่มในขณะเรียนแล้ว สิ่งสำคัญคือพวกเขาต้องมีความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และต้องรู้สึกสบายใจที่จะใช้เทคโนโลยีของเว็บ ง่าย ๆ ก็คือ ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์จำเป็นพอสมควรที่พนักงานต้องทราบในการใช้กลยุทธ์
การเรียนการสอนแบบใหม่
 อย่างน้อยที่สุดพวกเขาต้องรู้จักระบบปฏิบัติการ Windows และการใช้บราวเซอร์ในการท่องอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะรวมถึงการ ต่อสายโทรศัพท์เข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ ความรู้พื้นฐานนี้สามารถหาได้จากการฝึกอบรมแบบปกติ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรม
นอกองค์กร โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดการอบรมเองนอกจากนั้นทางบริษัทควรระบุให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ต้องมีความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปด้วย 

       7. ท่านมีแผนการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อองค์กรกำลังปรับตัวเข้าสู่ e-learning หรือไม่ จากคำถามสำคัญทั้งหกข้อที่ได้กล่าวไปแล้ว หากท่านได้ตอบทั้งหมดไปในแง่บวกทั้งยังรู้สึกว่าองค์กรท่านพร้อมและต้องการ e-learning อย่างแน่นอน เหตุใดท่านยังต้องใช้เวลาในการวางแผนรับความ เปลี่ยนแปลงอีก คำตอบง่าย ๆ ก็คือ ร่างการวางแผนจะช่วยให้ท่านสามารถชี้เฉพาะลงไปได้ ในด้านต่าง ๆ มีการรวบรวมความคิดเห็นที่สำคัญสำหรับ การพัฒนา e-learning ทั้งยังค่อย ๆ คิดอย่างเป็นระบบไปถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะทำให้องค์กรยอมรับความเปลี่ยนแปลง แม้กระทั่งการกระจายทรัพยากร ให้กับงานที่สำคัญ และเป็นการทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การติดต่อกระจายสื่อสารข้อมูล ไปถึงพนักงานต่าง ๆ มีความสมบูรณ์แบบ

ที่มา : ดร. เจนเนตร มณีนาค แผนกฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ บ. การบินไทย 
          ตีพิมพ์ในหนังสือ e-ECONOMY ปีที่ 1 ฉบับที่ 27 1-15 ธันวาคม 2544 หน้า 46