จำนวนผู้เข้าชม
contador de visitas

องค์ความรู้ : ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

       องค์ความรู้ : ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประกอบด้วย
       1. คู่มือปฏิบัติการ
       2. ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

คู่มือปฏิบัติงาน
2
1

 

ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม
2
1