จำนวนผู้เข้าชม
counter

การบริหารจัดการความรู้ KM

แผน KM
1

 

การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
2
1
คุณวราพร  แสงสมพร  หัวหน้างานจัดการความรู้  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล บรรยายพิเศษ  เรื่อง การจัดการความรู้
(Knowledge    Management) เมื่อ 11 มกราคม 2549 ที่ห้องประชุม 1 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ   อ่าน>>สรุปคำบรรยาย

 

บทความด้านการจัดการความรู้
1