จำนวนผู้เข้าชม
free counter

นานาสาระ กับ 9 ชช.

       วัตถุประสงค์ในการจัดทำ "นานาสาระ"
               คอลัมน์ "นานาสาระ" ในเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสารสนเทศ ความรู้ และข้อคิดน่าสนใจที่ผู้เขียนได้ค้นพบ หรือรับทราบมาเผยแพร่แก่
       เจ้าหน้าที่มหาดไทยและบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประกอบการคิด การใช้วิจารณญาณ หรือเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน และการครองตน

       หัวข้อที่นำเสนอ

44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1