จำนวนผู้เข้าชม
conter12

สารพันความรู้น่าสนใจ โดย นายสุดจิต นิมิตกุล

       

ประวัติผู้เขียน

                  

        นายสุดจิต นิมิตกุล เคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (ระดับรองอธิบดี) ผู้ว่าราชการจังหวัด

อธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาต มูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)

       จุดประสงค์ในการเขียน
              เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทั่วไป  ซึ่งบางเรื่องอาจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

        หัวข้อที่นำเสนอ

352
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับจังหวัด
351
จะใช้ที่ดินที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไร
350
จังหวัดกับการส่งเสริมป่าไม้ชุมชน
349
เป้าหมายพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนบท
348
งานคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
347
ข้อเสนอแนะเรื่องทางออกของคนจน
346
แนวทางพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม
345
การส่งเสริมประชาชนให้เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา
344
รูปแบบของระบบผสมผสาน แผนงาน แผนเงิน และแผนคน
343
อันสืบเนื่องมาจากภาพนิ่ง (กรรมการบริหาร ส.น.ภ.ย.)
342
อย่าปล่อยให้เสียดาย
341
คุณธรรมที่จำเป็น
340
แม้เป็นพี่น้องยังต้องมีบัญชี
339
ไร่ถกลศรีฟาร์มบางมิติ
338
คุณธรรมที่ไม่ต้องรอ
337
สิ่งทรงอำนาจสูงสุดคือดอกเบี้ย
336
ถ้าไม่แสวงหาจะไม่ได้พบ
335
กาลเวลาย่อมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เสมอ
334
การถ่ายทอดประสบการณ์
333
ข้อเท็จจริงบางเรื่องที่ประจักษ์
332
หาโอกาสเรียนรู้ตลอดเวลา
331
เพื่อนที่สถาบันสังคมศาสตร์กรุงเฮก
330
การตรวจแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี
329
สุดจิต นิมิตกุล ปูชนียบุคคลที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคนค้นคน
328
สืบเนื่องมาจากภาพนิ่ง (ทรงเกี่ยวข้าว)
327
ชอบตำแหน่งอะไร
326
อันเนื่องมาจากภาพนิ่ง (วันไปรับตำแหน่งผู้ว่าฯ)
325
เล็ก ๆ น้อย ๆ จากเรื่องผ้าขาวม้า
324
อันเนื่องมาจากภาพนิ่ง (วันลงนามขนเรือรบกลางทะเล)
323
มหัศจรรย์ผ้าขาวม้าชายไทย
322
คำสอนโบราณที่เก่าแก่
321
ใคร ๆ ก็อยากเป็นแบบชาวเยอรมัน
320
นำรูปแบบสหรัฐมาใช้ทำเหมือง
319
กองเรือจีนในน่านน้ำแอฟริกา
318
เพราะเขาเป็นน้องผม
317
กว่าจะตระหนักถึงคุณค่าต้องใช้เวลา
316
หลังเกษียณมีเงินเท่าไรจึงจะพอใช้
315
น้ำท่วมที่คนกรุงเทพต้องเผชิญ
314
อิทธิพลจีนในแอฟริกา
313
อายุมากขึ้นต้องไปโรงพยาบาลบ่อย
312
อยากให้คนไทยเป็นเจ้าของที่ดิน
311
อย่าเพิ่งหยุดทำงาน
310
สมัยนิยมและเหตุการณ์
309
พอในทางปฏิบัติ
308
พญาศรีสัตตนาคราช นครพนม
307
น้ำในประสบการณ์ของผม
306
นักสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติจริงมาตลอด
305
ทำตัวเหมือนน้ำไม่เต็มโอ่ง
304
ทริปริมโขงภาคอีสาน
303
ดูภาพวาดอันงดงามที่สเปน
302
ดูแลสถานที่ของตัวเองให้เป็นรมณีย์
301
ชีวิตจริงในทางปฏิบัติ