จำนวนผู้เข้าชม
conter12

สารพันความรู้น่าสนใจ โดย นายสุดจิต นิมิตกุล

       

ประวัติผู้เขียน

                  

        นายสุดจิต นิมิตกุล เคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (ระดับรองอธิบดี) ผู้ว่าราชการจังหวัด

อธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาต มูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)

       จุดประสงค์ในการเขียน
              เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทั่วไป  ซึ่งบางเรื่องอาจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

        หัวข้อที่นำเสนอ

300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
270
มีใจก็มีเวลา
269
อยู่อย่างต่ำ ทำอย่างสูง
268
อยากเห็นข้อมูลระดับโลก
267
การพัฒนาจิต
266
ทำไมต้องอ่านตลอด
265
ลูกค้าไฮปาร์คสนามหลวงตัวจริง
264
ในฐานะผู้บริหารระดับสูงกับหนังสือ
263
ผมจะสอนจากการปฏิบัติจริงคือตรงต่อเวลา
262
อย่าประมาทในการใช้ชีวิต
261
ที่จริงในโลกนี้ไม่มีปัญหาและศัตรู มีแต่ครูและบทเรียน
260
จากประสบการณ์จะทำให้คุณรู้ว่าควรจะทำอะไร
259
การเสียสุขภาพคือเสียหายทั้งหมด
258
ไม่เชื่อฟังง่าย ๆ
257
ศูนย์เมล็ดพันธุ์โลก
256
ว่าด้วยเรื่องคนผิวดำ
255
ชีวิตที่พอประมาณ อย่าหวังมากเกินไป
254
253
สวนไทย ๆ
252
ความงามของชายฝั่งอันดามัน
251
แลเพื่อนบ้าน
250
ศัตรูร้ายที่สุดคือไม่ลงมือทำ
249
ขอพรให้ลูกหลานเป็นคนดีแทน
248
คนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนอนหนังสือคือคนร่ำรวยที่สุด
247
สังเกตบางมิติผู้สูงอายุในต่างประเทศ
246
ใช้เวลาวันนี้ให้ดีที่สุด
245
ไฟป่าบางมิติ
244
บทเรียนจากฟื้นฟูสายการบิน (Japan Airlines : JAL)
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
อันเนื่องมาจากภาพนิ่ง (ปีรับรางวัลเกียรติยศ)
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
บางเรื่องน่าสนใจในสหรัฐอเมริกา
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201